فقط من می دانم تو چقدر زیبایی!

 فقط تاریکی می داند

 ماه چقدر روشن است

 فقط خاک می داند

 دست های آب، چقدر مهربان!

 معنی دقیق نان را

 فقط آدم گرسنه می داند

 فقط من می دانم

 تو چقدر زیبایی!

--------------------------------------------------

بدهکار هیچ کس نیستم

جز همین ماه

که از پشت میله ها می گذرد

که می توانست

از اینجا نگذرد و

جایی دیگر

مثلآ در وسط دریایی خیال انگیز

بچسبد به شیشه ی کابین یک تاجر پول دار

بدهکار هیچ کس نیستم

جز همین ماه

که تو را به یادم می آورد.

--------------------------------------

تو نیستی اما من برایت چای می ریزم

دیروز هم ... ... نبودی که برایت بلیط سینما گرفتم
دوست داری بخند دوست داری گریه کن
و یا دوست داری مثل آینه مبهوت باش
مبهوت من و دنیای کوچکم دیگر چه فرق می کند باشی یا نباشی
من با تو زندگی می کنم...!

--------------------------------------------------------------

کنار دریا
عاشق باشی
عاشق‌تر می‌شوی
و اگر دیوانه
دیوانه‌تر
این خاصیت دریاست
به همه چیز وسعتی از جنون می‌بخشد

-------------------------

اگر تو نبودی عشق نبود

همین طور

اصراری برای زندگی

اگر تو نبودی

زمین یک زیر سیگاری گلی بود

جایی

برای خاموش کردن بی حوصلگی ها

اگر تو نبودی

من کاملاً بیکار بودم

هیچ کاری در این دنیا ندارم

جز دوست داشتن تو

--------------------------------------

 سعی کن با همه چیز کنار بیایی !

 فرار نکن

 زمین به شکل احمقانه ای گـِـرد است !

-------------------------------

 نان,

       آب,

 پنجره های رو به آفتاب

    و گاهی جشن عروسی

       خداچه تعریف ساده ای دارد

           در محله های فقیرنشین.

---------------------------------------

شعر از رسول یونان

آدرس وبلاگ:http://rasul-yunan.blogfa.com/

/ 0 نظر / 165 بازدید