قطعه گمشده!؟ همتی از درون

قطعه گم شده!؟

 •  آدم همیشه دنبال قطعه ای گم شده است،
 •  هیچ آدمی را نمی توان یافت که قطعه خود را جستجو نکند
 •  فقط نوع قطعه هاست که فرق می کند،
 •  یکی به دنبال دوستی است
 •  دیگری در پی عشق؛
 •  یکی مراد می جوید و یکی مرید
 •  یکی همراه می خواهد و دیگری شریک زندگی،
 •  یکی هم قطعه ای اسباب بازی
 •  به هر حال آدم هرگز بدون قطعه خود یا دست کم بدون آرزوی یافتن
  آن نمی تواند زندگی کند
 •  گستره این آرزو به اندازه زندگی آدم است
 •  و آرزوهای آدم هرگز نابود نمی شوند
 •  بلکه تغییر موضوع می دهند
 •  حتی آن که نمی خواهد آرزویی داشته باشد
 •  آن که آرزویش را از کف داده است
 •  آنکه ایمان خود را به آرزویش از دست داده است
 •  تمامی تلاشش باز برای گریز از تنهایی است
 • عشق، رفاقت، شهرت طلبی ... همه
  به خاطر هراس از تنها ماندن است
 •  و شاید قوی ترین جذابیت وصال در همین باشد
 •  که آدمی در هنگام وصال هرگز گمان نمی برد که روزی تنها خواهدماند
 •  تو گاهی خیال می کنی گمشده خود را باز یافته ای
 •  اما بسیار زود درمی یابی که این بازیافته ات قدری بزرگتر از
  بخش گمشده توست
 •  یا قدری کوچکتر
 •  گاهی او را می یابی و مدت کوتاهی
 • در خوشبختی رسیدن به او به سر
  می بری و
 •  اما گاه او رشد می کند و از خلاء تو یا حتی خود تو بزرگتر می
  شود
 •  و دیگر در درونت نمی گنجد
 •  آنگاه او بدل به قطعه گم شده یک نفر دیگر می شود و
 •  تو را برای جستن دایره خود ترک می کند
 • گاه
 • نیز تو بزرگ می شوی و او کوچک
  باقی می ماند و روزی
 • ناگهان درمی یابی که (او) قطعه
  گم شده ی تو نبود
 •  گاهی هم (او) را می یابی و این بار از ترس آنکه مبادا از دست
  تو لیز بخورد و برود
 •  سفت نگهش می داری، دو دستی به او می چسبی و
 •  ناگهان گمشده تو زیر بار این فشار خرد و له می شود
 •  و سرانجام نیز از دست می دهی اش
 •  احمقانه است اما تو از ترس تنها ماندن
 •  تنها می مانی
 •  گاه ته دلت حتی می ترسی که قطعه
 • گم شده ات را پیدا کنی
 •  که مبادا دوباره گمش کنی

 •  همیشه آن کس که بیشتر دوست دارد،
 • ضعیف تر است و بیشتر رنج میبرد
 •   و همین ضعف است که احساس بی ثباتی به آدم می بخشد
 •  زیرا آدم تمامیت خود را منوط به چیزی می کند که ثباتی ندارد
 •  ما همواره خود را قطعه هایی گم شده حس می کنیم.
 • ما همواره در انتظار نشسته ایم؛
 •  در انتظار کسی که از راه برسد
 • و ما را با خود ببرد، که بیاید
  و ما را کامل کند
 •  بدون او ما همواره خود را گمشده و تنها و ناقص حس می کنیم
 •  برخی از ما شاید برای همیشه در انتظار (او) بمانیم و بنشینیم
  و بپوسیم
 • برخی از ما، دیروز، امروز و
  هر روز قطعه هایی گمشده بوده ایم
 •  گاهی بعضی ها با ما جور در می آیند، اما همراه نمی شوند
 •  گاهی نیز آدم هایی را می یابیم که با ما همراه می شوند اما
  جور در نمی آیند
 •  برخی وقت ها ما آدم هایی را دوست داریم که دوستمان نمی دارند
 •  همان گونه که آدم هایی نیز یافت می شوند که دوستمان دارند،
 •  اما ما دوستشان نداریم
 •  به آنانی که دوست نداریم اتفاقی در خیابان بر می خوریم و همواره
  بر می خوریم
 •  اما آنانی را که دوست می داریم همواره گم می کنیم
 •  و هرگز اتفاقی در خیابان به آنان بر نمی خوریم
 •  برخی رابطه ها ظریفند، به طوری که به کوچکترین نسیمی می شکنند
 •  و برخی رابطه ها چنان زمختند که روح ما را زخمی می کنند
 •  برخی بیش از اندازه، قطعه گم شده دارند و چنان تهی اند و
 •  روحشان چنان گرفتار حفره های خالی است
 •  که تمام روح ما نیز کفاف پر کردن یک حفره خالی درون آنان را
  ندارد
 • برخی دیگر نیز بیش از اندازه
  قطعه دارند و هیچ حفره ای،
 •  هیچ خلائی ندارند تا ما برایشان پُرکنیم
 •  برخی هرگز ما را نمی بینند و نمی یابند و برخی دیگر
 •  بیش از اندازه به ما خیره می شوند
 •   بعضی وقت ها هم بعضی ها توی
  زندگی تو راه می یابند
 •  اما هیچ گاه تو را نمی فهمند
 •  مثل شمع کوچکی که راهت را کمی روشن کرده است ولی
 •  دستت را سوزانده است

 •  گاه ما برای یافتن گمشده خویش، خود را می آراییم
 •  گاه برای یافتن (او) به دنبال پول، علم، مقام، قدرت و همه چیز
  می رویم
 •  و همه چیز را به کف می آوریم و اما (او) را از کف می دهیم
 • گاهی اویی را که دوست می داری
  احتیاجی به تو ندارد
 •  زیرا تو او را کامل نمی کنی
 •  تو قطعه گمشده او نیستی
 •  تو قدرت تملک او را نداری
 •  گاه نیز چنین کسی تو را رها می کند
 •  و گاهی نیز چنین کسی به تو می آموزد که خود نیز کامل باشی

 •  بی نیاز از قطعه های گمشده
 •  او شاید به تو بیاموزد که خود
 • به تنهایی سفر را آغاز کنی
 •  راه بیفتی، حرکت کنی
 •  او به تو می آموزد و تو را ترک
 • می کند
 •  اما پیش از خداحافظی می گوید:
 • شاید روزی به هم برسیم
 •  می گوید و می رود
 • و آغاز
 • راه برایت دشوار است
 •  این آغاز، این زایش،‌ برایت سخت
 • دردناک است
 •  وداع با دوران کودکی دردناک است،
 • ‌کامل شدن دردناک است، اما گریزی
  نیست
 •  و تو آهسته آهسته بلند می شوی،
 • و راه می افتی و می روی
 •  و در این راه رفتن دست و بالت
 • بارها زخمی می شود
 •  اما آبدیده می شوی و می آموزی
 • که از جاده های ناشناس نهراسی
 •  از مقصد بی انتها نهراسی، از
 • نرسیدن نهراسی
 •  و تنها
 •  بروی و بروی و بروی
 • آنقدر
 • زمین خورده ام که بدانم
 •  برای برخاستن
 •  نه دستی از برون
 •  که همتی از درون
 •  لازم است
 •  حالا اما
 •  نمی خواهم برخیزم
 •  می خواهم اندکی بیاسایم
 •  فردا
 •  برمی خیزم
 •  وقتی که فهمیده باشم چرا
 •  زمین خورده ام

 

/ 5 نظر / 22 بازدید
آتوسا

تشکر از حضورتون در بلاگم

نوید

یک بار خرید کنید پشیمان نخواهید شد کارت شارژ خود را از edisharj.irخریداری کنید[هورا]

نیکو

مثل همیشه عالی بود مرسی

یه دوست

سلام متن متن قوق العاده ای است اما من چندین جاآن را دیده ام . میتوانید نویسنده واقعی این متن رامعرفی کنید